Diensten voor scholieren

E

Snel leren = Leuk leren

Met deze training reikt het Studie Atelier scholieren gereedschap aan waarmee studiemateriaal sneller wordt verwerkt, met als gevolg betere resultaten. Aandacht wordt besteed aan de planning van het huiswerk. De leerling leert sneller lezen en mindmappen, een manier om lesstof samen te vatten. Het zorgt voor beter begrip, overzicht en rust waardoor het kind zich beter kan voorbereiden op toetsen.

Maritta Meerstad, moeder Eva, cursist (remedial teaching)

‘Frieda is een vakkundige, daadkrachtige en lieve juffrouw. Ze heeft mijn dochter Eva enorm geholpen. Betere schoolresultaten in groep 5 en 6 en meer zelfvertrouwen waren het gevolg!‘

E

Remedial teaching

Als het leren niet vanzelf gaat kan een leerling door middel van remedial teaching worden opgevangen. Remedial teaching helpt bij het voorkomen en verhelpen van leerachterstanden die allerlei oorzaken kunnen hebben. Een kind heeft soms een steuntje in de rug nodig wat al voldoende kan zijn om weer mee te komen in de klas. Soms ligt de oorzaak dieper als gevolg van een beperking. Remedial teaching leert daarmee om te gaan door de geschikte leermethoden toe te passen. Het kan worden ingezet bij moeite met rekenen, lezen, begrijpend lezen, spelling, en het opvijzelen van het zelfvertrouwen.

E

Huiswerkbegeleiding

Bij veel scholieren gaat leren niet vanzelf. Ze hebben moeite met plannen, behoefte aan structuur of willen zelfstandiger leren werken. Het Studie Atelier begeleidt het maken van huiswerk en planningen en het planmatig leren van proefwerken. De leerling leert te leren. Het Studie Atelier ziet er niet alleen op toe dat het huiswerk wordt gemaakt en geleerd, maar pakt ook de oorzaak van het leerprobleem aan. Effectieve methodes zorgen ervoor dat de leerstof goed wordt opgenomen.

K

Waarom het Studie Atelier

E

Betere studieresultaten van uw kind

E

Leren wordt weer leuk

E

U kind leert snel informatie op te nemen

E

Uw kind krijgt weer vertrouwen in zichzelf

K

Stappenplan het Studie Atelier in vogelvlucht:

E

Intakegesprek

E

Gesprek met u/uw kind

E

Vaststellen stappenplan

E

Evaluatie

E

Vervolgtraject, indien nodig

Neem contact op

Wilt u weten wat het Studie Atelier voor uw kind of uzelf kan betekenen? Vul het formulier in of bel ons.

06 23 22 98 52